СКЛАД ПРАВЛІННЯ
Товариства "Знання" України
(шосте скликання)

АНДРУЩЕНКО Віктор Петрович - ректор Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова, член-кореспондент НАН України, академік НАПН України, доктор філософських наук, професор

АФОНІН Олександр Васильович - президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів
БОНДАРЕНКО Віктор Дмитрович - директор департаменту атестації кадрів Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України

ВАРНАЛІЙ Захарій Степанович - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, академік НАЕН України, заслужений діяч науки і техніки України

ВАСИЛАШКО Василь Федорович - учений секретар правління Товариства "Знання" України, заслужений журналіст України

ВЕДЄРНІКОВ Юрій Анатолійович - ректор Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, професор

ГЛУШКО Валентин Андрійович - перший заступник голови правління Товариства "Знання" України

ГРИНЕВИЧ Лілія Михайлівна - Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти

ГРИЩЕНКО Іван Михайлович - доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений працівник освіти України

ГУБЕРСЬКИЙ Леонід Васильович - віце-президент Товариства "Знання" України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України і академік НАПН України, Герой України

ГУРЖІЙ Андрій Миколайович - академік НАПН України, віце-президент НАПН України, доктор технічних наук, професор

ЄИПЕНКО Дмитро Миколайович - заступник голови правління Товариства "Знання" України, кандидат філософських наук, заслужений працівник культури України, головний редактор журналу «Наука і суспільство», директор Українського Центру духовної культури

ЗЕМЛЯНИЙ Володимир Михайлович - заступник генерального директора Державної телерадіокомпанії «Всесвітня служба «Українське телебачення і радіомовлення»

КОМІСАРЕНКО Сергій Васильович - директор Інституту біохімії ім. академіка О.В.Палладіна, академік НАН України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і біології НАН України

КОНОНЕНКО Петро Петрович - директор Національного науково-дослідного Інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України

КОПИЛЕНКО Олександр Любимович - директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАП України

КРЕМЕНЬ Василь Григорович - президент Товариства "Знання" України, президент НАПН України, академік НАН України

КУРИЛО Віталій Семенович - народний депутат України, голова Ради Луганської обласної організації Товариства, академік АПН України

КУРКО Ярослав Степанович, голова правління Чернівецької обласної організації Товариства, кандидат історичних наук, доцент

КУШЕРЕЦЬ Василь Іванович - віце-президент Товариства "Знання" України, голова правління Товариства "Знання" України, президент Університету сучасних знань, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ЛЕБІДЬ Вікторія Іванівна - головний бухгалтер правління Товариства "Знання" України

ЛЕЩЕНКО Леонід Овдійович - головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, доктор історичних наук, професор

ЛУГОВИЙ Володимир Іларіонович - директор Інституту вищої освіти НАПН України, віце-президент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України

МАЗАРАКІ Анатолій Антонович - ректор Київського національного торговельно-економічного університету, доктор економічних наук, професор

МАЗИЦЬКА Жанна Анатоліївна - генеральний директор Державної телерадіокомпанії «Культура», заслужений журналіст України

МЕНШУН Валентина Іванівна - головний редактор журналу "Трибуна", заслужений журналіст України

МІЩЕНКО Володимир Іванович - директор Центру наукових досліджень НБУ, доктор економічних наук, професор

МОРОЗ Анатолій Степанович - заступник голови правління Товариства "Знання" України

МОСЬОНЗ Сергій Олександрович - проректор з навчальної та наукової роботи Університету сучасних знань, кандидат юридичних наук, доцент

НАЛИВАЙКО Олег Ігорович - голова Національної спілки журналістів України, заслужений журналіст України

ОЛІЙНИК Борис Ілліч - український поет, голова Українського фонду культури, Герой України, академік НАН України

ОНИЩЕНКО Олексій Семенович - віце-президент Товариства "Знання" України, академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Національної бібліотеки ім. В.Вернадського, академік НАН України

СЕЛЕЦЬКИЙ Станіслав Іванович - директор Білоцерківської філії УСЗ, доктор права

СЕРДЮК Андрій Михайлович - Президент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор

Філіпова Ірина Вікторівна - директор Донецького планетарію

ХАРКОВЩЕНКО Євген Анатолійович - доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

ХАРЛАН Анатолій Андронович - директор госпрозрахункового інформаційно-видавничого центру при правлінні Товариства "Знання" України, директор видавництва "Знання України"

ШУБА Олексій Васильович - завідувач відділу апарату Верховної Ради України, доктор філософських наук, професор